Moje malá čarodějko

Zdroj:

Jdeš tou lesní cestou a myslíš na mě

Cítím to

Vím to

Vždy byla tajemná

Vždy byla chladná

Vždy ti připomínala smrt

Konec života

A měla si pravdu

Vím to, protože jsem jí taky šel

Jsi neskutečně prozíravá, moje malá čarodějko

Liberecké informatické fórum

Zdroj:

Letošní 10. a 11. listopad byl na katedře informatiky, jako již tradičně, zasvěcen mezinárodní konferenci nesoucí název Liberecké informatické fórum.

Fórum se pořádá za přispění evropského sociálního fondu (esf) a je určeno nejen pro odbornou veřejnost, ale hlavně pro studenty oboru Manažerská informatika Ekonomické fakulty a bývalé absolventy.

Všechny hosty přivítali na čtvrtečním programu v konferenčním sále komplexu Babylon doc. Klára Antlová a doc. Jan Skrbek, kteří s myšlenkou tohoto setkání před osmi lety přišli a na jejichž bedra padá tíha organizace celé akce.

Fórum nemělo žádnou užší specifikaci. Příspěvky byly různorodé, tudíž měl každý účastník možnost najít si přednášky na konkrétní tematiku, která ho zajímá a oslovuje nejvíc.

Podobné akce pořádané školou se obvykle nesetkávají s velkým zájmem z řad studentů, tato ale byla tou pověstnou výjimkou, jež potvrzuje pravidlo. V programu pro ně byl vyhrazen především pátek formou prezentací žáků a firem z praxe. Nicméně i ve čtvrtek se někteří, co vydrželi do pozdějších hodin, aktivně zapojili do diskuzí. Jmenovitě to byla například přednáška Petra Weinlicha, která mezi studenty vzbudila největší zájem.

Celkově, oproti létům minulým, se celá konference nesla v duchu: „Méně přednášek a více času pro diskuzi.“ Akci to, podle mého názoru, jenom prospělo. Přispělo to k tomu, že se všichni účastníci mohli určitou měrou zapojit a podělit se s ostatními o své názory na danou problematiku. Celkový pohled by se pak dal rozdělit na dvě části – postřehy praktiků versus znalosti akademiků.

Velkou debatu vyvolala čtvrteční prezentace pana Maryšky, jenž přijel do Liberce z pražské VŠE a který zde přednesl výsledky studie, ke kterým jejich škola na základě výzkumu firem z praxe dospěla.

Již tradičními hosty akce byli pan Zelený z IBM, paní Říhová a paní Tůmová, kteří se kromě svých vlastních příspěvků velice aktivně zapojovali, zejména pak právě do výše zmíněné diskuze.

Protipólem k stálým účastníkům, byli pak ti noví. Jmenujme například pana Kučeru, který přijel z pražského Komixu. Jeho firma je právě jedna z těch, kde studenti oboru Manažerská informatika budou moct od příštího roku vykonávat řízenou praxi. Svou přednášku proto věnoval zejména jim. Byla to však hlavně prezentace projektu Talent management, která nakonec zaujala nejen zmíněné studenty, ale i ostatní hosty.

Jak již bylo nadneseno, páteční program zahrnoval další přednášky zástupců firem zajišťujících studentům praxi, či dokonce prezentace samotných žáků 3. ročníků, kteří ji právě vykonávají.

Akce končila obědem, ale většina zúčastněných se potkala ještě po něm při prohlídce IQ parku, do něhož každý dostal vstupenku zdarma. Bylo to velice příjemné, a už poněkud méně formální, setkání, při němž se všichni mohli navzájem podělit o ještě čerstvé dojmy z celého Libereckého informatického fóra.