,

Vlkouš

Zdroj:
 • Tělo a stavba svalů většího koně, hlava vlka, vlčí nohy => tichy krok, nenápadný
 • Výška v kohoutku 160 – 170 cm
 • Délka těla cca 230 – 250 cm
 • Dlouhý ocas, který si smotává, aby mu nepřekážel při pohybu
  -Používá ho v boji, a to buď jako laso, když si chce při útoku vybraného jedince podmanit, nebo při obraně jako bič, kterým od sebe protivníka odhání
 • Srst krátká i dlouhá, náznak hřívy, ale pouze velmi krátká
 • Barva nejčastěji šedá, hnědá a černá
 • Vynikající sluch a čich, pudy lovce
 • Velice inteligentní zvíře, vzpurné proti snaze být někým podmaněn
  -Proto je velice obtížně ochočitelný a nedá se prakticky chovat v zajetí, pokus o to je roven smrti (nicméně dá se využít jeho inteligence, a pokud se s ním jedná jako s rovnocenným partnerem, tak je s ním výborná spolupráce)
  -Dobře a rychle chápe a je velice intuitivní
 • Samotář (dáno geneticky, tento mechanismu jim zabudoval Bestol při křížení, jsou to moc chytrá zvířata na to, aby jim dovolil družit se, jako samotáři ho neohrožují)
 • Hierarchie na oko neviditelná, ale funguje mezi nimi díky vzájemnému respektu a prostoru pro život, který si jeden druhému poskytují
 • Uvědomělá zvířata, nikdy nebojují mezi sebou, protože si jsou vědomi, že vnitřní boj oslabuje
 • Délka života se odhaduje až na 50 let, ale není prokázáno, protože s věkem je pro ně obtížné se o sebe postarat a umírají proto dříve, sami a opuštění
 • Masožravec, loví drobné až středně velké savce
 • Dorozumívají se pomocí telepatického přenášení myšlenek

 

Samice VLKOUŠICE

 • Rozmnožují se značně obtížně díky samotářskému způsobu života
 • Samice ve vrhu rodí 2-7 mláďat (většinou více najednou, ale velice často pouze jednou za svůj život, není výjimkou, že některé samice dokonce nejsou v březí nikdy)
 • Mláďata jsou poměrně rychle soběstačná a od matky se osamostatňují docela brzy
 • Většinou nepoznají svého otce, protože málokteří vlkouši dokáží žít jako rodina