Příspěvky

Výcvik severských zabijáků

Zdroj: Roland Rawen Havran

Lovci lidí patří mezi charakteristické prvky mého fantasy světa. Jsou tvrdí a vládnou nejen zbraněmi, ale i chladnou logikou. Nemají žádné nadpřirozené vlastnosti, přesto jsou výjimeční díky svému výcviku.

 

Jak probíhá výchova severských zabijáků

Výchova lovců lidí probíhá odděleně od ostatních účastníků běžného výcviku. Vybranou skupinu vede zkušený zabiják, který sám prošel stejným výcvikem.

Během pěti let výcviku procestují vybraní chlapci celý kontinent a podívají se i za jeho hranice. Cílem je naučit budoucí lovce nejen jak přežít odkázaný sám na sebe v severské divočině, ale i ve zrádné džungli, vyprahlé poušti, vysoko v horách… zkrátka kdekoliv na světě, kam se během plnění úkolů může dostat.

Výcvik neopomíjí ani druhý protipól přežití – umění se začlenit do společnosti, splynout s davem, zůstat nenápadný. Součástí menších zkoušek, které lovci během výcviku skládají, jsou úkoly ve městech s rozličnými kulturami, zvyky a náboženstvím.

 

“Běžný” život v táboře

V době, kdy zrovna lovečtí učni neplní dílčí úkoly v jiných zemích, žijí v odlehlém táboře v severské tundře. Zde dochází k setkávání s účastníky výcviku, kteří byli vybráni v jiných ročnících.

Mezi učni panuje zpravidla respekt, ale zároveň i určitá rivalita. Většinou žádný mladík nepřevyšuje výrazně své druhy, protože jsou všichni velice zdatní a rozdíly mezi nimi jsou spíše v jednotlivých osobních dovednostech. K šikaně mezi vrstevníky dochází velice výjimečně (ne jako mezi účastníky běžného výcviku). Výchova lovců podporuje individualitu jedinců, každý se zaměřuje především sám na sebe a nemá potřebu řešit zbylé druhy. Nejblíže (zvlášť v prvních letech výcviku) mají chlapci k vedoucímu výcviku, který jim v podstatě nahrazuje otce a kterého přirozeně vnímají jako největší vzor. I proto je na výběr lovců-učitelů kladen velký důraz a nestane se jím jen tak někdo.

I když je trénink lovců tvrdý, hodně se dbá na to, aby učni minimálně při pobytu v táboře měli dostatek jídla a byli silní. Zkoušky hladovění a fyzického strádání jsou ve výcviku zařazeny, ale pouze jako extrémní případ, který je může potkat, a nejsou nikterak časté.

Lovci lidí

Lovci lidí

 

Zkoušky, které stojí za zmínku

 

  • Zkouška věrnosti 

Jednou z mála zkoušek, na kterou se dospívající chlapci v sladké nevědomosti těší, je svádění žen. Výcvik se vyznačuje především komplexností, a jak již bylo řečeno, k tomu patří i schopnost začlenit se do společnosti. Lovec proto musí být připraven i na takovéto situace.

I když se na první pohled může zdát tato zkouška příjemná, opak je pravdou a učni, kteří od začátku nepředpokládali nějaký háček, brzy vystřízliví.

Zkouška nepatří k jednorázovým úkolům, ale probíhá delší čas. Lovec má za úkol se k vybrané dívce nenápadně dostat, získat si její důvěru a pomocí předstíraného vztahu z ní vytáhnout určitou informaci z její minulosti.

Jelikož jde zpravidla o první bližší seznámení budoucího lovce s dívkou, počítá se s tím, že během úkolu chlapci navážou opravdový, důvěrný vztah. Stinná stránka údělu lovce ale tkví v tom, že nesmí mít žádné podobné závazky. Je vychováván tak, aby žil sám a pouze sloužil, a součástí tohoto úkolu je připravit ho na tento fakt. Po získání informace, která se v první fázi zdá jako cíl zkoušky, dostává lovec ještě jeden úkol: dívku zabít a přinést její tělo. Záměrem říše je vychovat maximálně oddané služebníky. Kdo v tomto úkolu neuspěje, sám zemře.

 

  • Zkouška mučení

Další z velice těžkých částí výcviku je příprava na mučení. To většinou spočívá v psychickém nátlaku – hladovění, žízni, ponižování… Použití násilí je úměrné tomu, aby v případě složení zkoušky neměl lovec trvalé zdravotní následky, přesto však hodně bolestivé.

Před tento úkol jsou chlapci postaveni v téměř zralém věku, tedy krátce před závěrečnou zkouškou, aby měli šanci něco takového ustát. Přesto není výjimkou, že někteří jedinci muka neunesou, a vypadnou těsně před završením výcviku na tomto úkolu. Daní učni (pokud si nesáhnou na život sami během mučení) jsou poté popraveni „svým otcem“ – vedoucím výcviku. Je to zároveň trest i pro něho, že neobstál jako učitel a nedokázal je patřičně připravit. Sever je zkrátka tvrdý a pro žádnou slabost zde není místo.

 

Zaujali tě lovci a jejich výcvik? Zúčastni se soutěže a pošli příběh inspirovaný osudy severských zabijáků!

Více informací najdeš zde pod tímto odkazem.

 

Lovci lidí

Zdroj: Roland Rawen Havran

Jsou chladní a nebezpeční, prošli tvrdým výcvikem a jejich hlavním úkolem je zabíjet na příkaz krále. Říká se jim lovci lidí, ale jsou mnohem víc…

Každý fantasy svět má svá specifika, bohatou kulturu a některé světy mají i různorodé rasy. Osobně však razím názor, že nejzajímavější jsou beztak lidé. Dokáží ledacos, zvlášť když jsou k tomu vedeni a motivováni. A lovci lidí jsou toho tím nejlepším příkladem.

 

Kdo je lovcem lidí

Lovci lidí pocházejí z Ledové říše. Ta je obecně známá tím, že odmalička své chlapce cvičí k boji. Začíná se ve věku 7 let a výcvik končí při dovršení dospělosti, tedy ve 14 letech. (Poznámka autorky: Ano, inspirací byla samozřejmě starověká Sparta.)

Chlapci určení pro výcvik lovců lidí se vybírají po dvou rocích společného tréninku. Tehdy jsou odděleni od ostatních vrstevníků a jejich rodinám je často poslána zpráva, že zemřeli. Ztrácí veškeré kontakty s minulostí a stávají se jinými lidmi.

 

Výcvik lovce

Pro výcvik lovce často nejsou vybíráni ti nejlepší mladí bojovníci. Jejich úkolem totiž není “pouze” umět zacházet s mečem. “Vyvolení” chlapci musejí být inteligentní, umět číst, psát a počítat. V rámci výcviku se poté rozšiřují jejich znalosti, umění přežití v divočině, učí se míchat jedy, ale také umět se o sebe postarat, když jsou zranění a odkázáni pouze sami na sebe.

Jedním ze základů výcviku jsou principy logického myšlení. Lovec musí být především chytrý, neboť je nucen získávat informace pokud možno nenápadně. I když tito muži ve svém jménu nesou označení lovci lidí, nezabíjejí tak často, jak by se dalo čekat. Jsou vedeni hlavně k tomu, aby po sobě nezanechávali stopy. Zabít člověka přináší vždy spoustu práce se zamaskováním. Přesto však v případě krajní meze nemají problém s tím nechat někoho “zmizet”.

 

Závěrečná zkouška

Závěrečné zkoušky lovce lidí bývají různé. Většinou se jedná o komplexní úkol, který spojuje všechny nároky, které jsou na lovce kladeny. Lovec musí být vždy především nenápadný a umět se ztratit v davu, získat informace a ty pak použít. (Poznámka autorky: Pro naše oko možná lovci vypadají výstředně, ale pravda je, že se od ostatních seveřanů zase tolik neliší – nemohou, protože jinak by na sebe upozornili a to by je mohlo stát i život.)

Příběhy lovců lidí

Příběhy lovců jsou různé. Často se stává, že ne každý z nich dokáže zapomenout a vzdát se rodiny. Stále to jsou lidé, a jelikož patří k těm nadprůměrně chytrým, jejich mysl se nedá zcela ovládnout. Obecně ale platí, že lovec je nejslabší právě v místech, kde si ponechal své “lidství”.

Mnozí lovci také bojují s tím, že podle kodexu nesmějí mít ženy a děti. Kdokoliv lovci blízký představuje jeho slabé místo. Lovci jsou žádaní, ale mají sloužit pouze králi, který platil jejich výcvik. Nikomu jinému. Citové vazby dávají prostor pro vydírání ze strany těch, kterým by se služba lovců hodila. I tak ale mnozí dříve či později toto pravidlo poruší a stávají se v jistém slova smyslu odpadlíky.

 

Jak se zachází s odpadlými lovci

Případy odpadlých lovců nejsou rozhodně výjimečné. Kromě těch, kteří zatouží po teple rodinného krbu, se najdou i tací, kteří sejdou z cesty a nechají se uplatit někým jiným než králem. V prvním případě se trest zpravidla neuděluje. Riziko si nese každý lovec sám. Druhý se však trestá smrtí. Často je v takovém případě poslán druhý lovec, aby odpadlíka zabil. Pak už záleží jen na tom, který lovec je lepší a kdo komu zasadí smrtelnou ránu.

 

Ženy-lovkyně

Žena-lovkyně je vzácná, přesto se však i takové najdou. Žádná ale nemá oficiální výcvik. Jde o ženy, které jsou zpravidla vycvičeny vlastními muži z důvodu bezpečnosti – aby dokázaly bránit sebe a své rodiny a zabránit tak únosům a možnému vydírání.

 

Zaujali tě lovci a jejich příběhy? Zúčastni se soutěže a pošli ten svůj! Více informací najdeš zde pod tímto odkazem.